Posts Tagged ‘ilmainen’

Globaalia ympäristökasvatusta -koulutus 2.4.

  • Mitä tarkoittaa ekologinen velka?
  • Miten voin keskustella nuorten kanssa ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta?
  • Mitä on kehitys?
  • Mitkä ovat oikeudenmukaisesti ja kestävästi toimivan taloudellisen vaihdon periaatteet ja nuoren mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan?

Koulutus Joensuussa ma 2.4. klo 13-16, Tulliportinkatu 1. 

Maan ystävät ry on tuottanut monipuolisen materiaalipaketin tukemaan ammattikasvattajien ympäristö- ja globaalikasvatustyötä. Materiaalit koostuvat ekologisen velan eri teemojen aihepiirejä käsittelevistä diasarjoista, syventävistä taustamateriaaleista, video- ja kuvapankista, toiminnallisista menetelmistä, globaalin Etelän tarinoista ja artikkeleista sekä linkki- ja lähdekirjastosta. Teemat ovat ympäristöoikeudenmukaisuus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, kylässä kehitysmaissa – kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä sekä kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen. Koulutuksissa perehdytään Ekologisen velan teemoihin ja hankkeen materiaaleihin. Paikkakunnasta riippuen koulutuksessa on mukana myös yhteistyökumppaneita.

Materiaalit löytyvät täältä: www.maanystavat.fi/ekologinenvelka/materiaalit.html

Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki 13-19 vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevät/alalle opiskelevat, kuten opettajat, kuntien, kirkon ja järjestöjen nuorisotyöntekijät, ympäristö- ja globaalikasvattajat ja muut teemoista kiinnostuneet.  Mikäli omalla paikkakunnallasi ei järjestetä koulutusta mutta toivoisitte sellaisen saavanne, ottakaa yhteyttä! Tarjoamme myös omia koulutuksia kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuoristotyöntekijöille.

Koulutus on ilmainen!

Ilmottautumiset ja yhteydenotot:
Riika Huitti-Malka
Hankekoordinaattori
Maan ystävät ry
puh. 045-8983552
riika.huitti-malka@maanystavat.fi

Lisätietoa hankkeesta:
“Globaalia ympärstökasvatusta – ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita” -hankkeen  tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ekologisesta velasta, ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja vastuullisesta kuluttajuudesta, sekä edistää tasa-arvoisempaa vuorovaikutusta globaalin Etelän ja teollisen Pohjoisen välillä. Hankeen toimintamuotoja ovat kouluvierailut, ammattikasvattajien koulutus ja tiedotus. Hanke on yksivuotinen ja toteutetaan ajalla elokuu 2011 – toukokuu 2012 Ulkoministeriön kehityskasvatushanke -tuella. Hanketta  koordinoi Maan ystävät ry. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat  Uusi Tuuli ry, Luonto-Liitto ry, Emmaus Aurinkotehdas ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Lisätietoa teemoista:
1. Ympäristöoikeudenmukaisuus
Ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista oikeutta hyvään elinympäristöön ja riittäviin elämisen perusedellytyksiin, kuten ruokaan, puhtaaseen veteen, asumiseen ja energiaan. Tähän liittyy myös oikeus päättää omaan elinympäristöön liittyvistä asioista. Teemaa avataan monipuolisten tapausesimerkkien avulla. Nuoret saavat eväitä ymmärtää elämäntapamme vaikutuksia kehitysmaiden ihmisten elämään ja elinympäristöihin.

2. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
Ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävien toimien on oltava oikeudenmukaisia ja niiden avulla on turvattava myös maapallon köyhien ihmisryhmien elämän mahdollisuudet. Teema syventää ilmastokeskustelua ja antaa nuorille eväitä ymmärtää ongelmaa globaalista perspektiivistä ja sen vaikutuksia globaalin Etelän ihmisten elämään.

3. Kylässä kehitysmaassa – Kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä
Kehitys ja köyhyyden vähentäminen eivät ole sama asia. Kehitys taloudellisen kasvun ja modernisaation mielessä on aiheuttanut usein haitallisia seurauksia ihmisten elämälle ja ympäristölle. Hyvä, onnellinen ja ympäristön kannalta kestävä elämä ei tarkoita mahdollisimman korkeaa kulutuksen ja tuotannon tasoa. Teeman käsittelyssä on tarkoitus purkaa yksipuolisia kehitysmaakäsityksiä ja antaa nuorille eväitä pohtia onnellisen ja ekologisesti kestävän elämäntavan aineksia.

4. Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen
Miten ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa kulutustottumuksiimme? Kulutuksen vähentäminen Pohjoisessa on vaikuttavin tapa lisätä maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta globaalissa Etelässä. Kulutusta pitää pyrkiä suuntaamaan yhä enemmän esimerkiksi paikallisiin tuotteisiin sekä luomu- ja reilun kaupan tuotteisiin. Teeman tavoitteena on valottaa kulutuskulttuurimme yhteiskunnallista taustaa ja kestämättömyyttä sekä antaa nuorille ideoita ekologisesti kestävämmän ja globaalisti oikeudenmukaisemman elämäntavan rakentamiseksi.