Posts Tagged ‘ilmastopolitiikka’

Moi Jutta, mä oon miettinyt…

Suomen ilmastopolitiikassa eletään parhaillaan mielenkiintoisia aikoja, kun ympäristöministeriössä tehdään ilmastolain taustaselvityksiä ja ministerityöryhmä pohtii Suomen tulevaa ilmasto- ja energiastrategiaa, jossa muun muassa määritellään suuntaviivat päästövähennystavoitteille.  

Nyt on oikea aika lähettää kannustusviesti sellaisille ministerityöryhmän jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet tukevansa ilmastolakia ja tarpeellisia päästövähennystavoitteita. Näitä ministereitä ovat:

valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (jutta.urpilainen@vm.fi)
asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru (krista.kiuru@ymparisto.fi)
ympäristöministeri Ville Niinistö (ville.niinisto@ymparisto.fi)
liikenneministeri Merja Kyllönen (merja.kyllonen@lvm.fi)
sisäasiainministeri Päivi Räsänen (paivi.rasanen@intermin.fi)

Kannustusviestin voi muotoilla itse tai käyttää jäljempänä löytyvää malliviestiä. Tässä joitakin asioita, joita viestissä olisi hyvä mainita:

* Toivot, että ministeri sitoutuu työskentelemään vahvan ilmastolain puolesta myös tänä vuonna
* Hallitus on sitoutunut edistämään ns. kahden asteen tavoitteen mukaista kansainvälistä
ilmastosopimusta. Nykypolitiikka ei ole linjassa kahden asteen tavoitteen kanssa. Kotimaiset,
ilmastotieteen mukaiset päästövähennystavoitteet olisivat luontevin tapa vauhdittaa kansainvälisten sitoumusten kiristämistä.
* Ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen on mahdollisuus tarkastella
myös nykyistä tiukempia päästövähennystavoitteita.
* Ilmastotieteen perusteella Suomen ja muiden teollisuusmaiden tulisi vähentää päästöjä vähintään 40 % vuoteen 2020 mennessä.
* Oma terveisesi ilmastonmuutoksesta huolestuneena kansalaisena.

Hyvä ministeri xx,

Kiitos tähänastisesta tuestanne ilmastolaille! Lain on mielestäni tärkeää olla vahva, joten toivon teidän työskentelevän kunnianhimoisen ja kattavan lain puolesta.

Vuoden 2020 ilmastotavoitteen nostamisesta on käyty keskustelua. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että parhaan saatavilla olevan ilmastotieteellisen tiedon valossa Suomen kaltaisten maiden pitää vähentää päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Käsistä karkaavan ilmastonmuutoksen estäminen käy sitä vaikeammaksi, mitä kauemmin tavoitetta pidetään liian alhaalla. Pyydänkin teitä toimimaan ilmastolain puolesta, jossa päästövähennysten taso vastaa parasta ilmastotieteellistä ymmärrystä.

Toivotan teille menestystä kamppailussa tehokkaan ilmastopolitiikan puolesta!

Kunnioittavin terveisin,
Nimi
Paikkakunta