Posts Tagged ‘kaupunkiviljely’

Joensuun kampusviljelyn kevät lähti käyntiin

Kevään kampusviljelyt alkavat suunnittelulla! Keväällä tavataan joka parittoman viikon tiistaina kello 16 Puutarhurin talossa, joka sijaitsee kampuksella Educa-rakennuksen ja Kuopion tien välissä.

Ensimmäisessä tapaamisessa puhuttiin viljeltävistä kasveista, siementilaus tehdään ensi kerralla 29. tammikuuta. Silloin myös tutustutaan tarkemmin päätettyihin kasveihin ja keskustellaan permakulttuurista. Hyvää luettavaa on esimerkiksi Riikka Kaihovaaran Riippumaton puutarha tai blogi http://pohjoinenpermakulttuuri.wordpress.com/

Kevät etenee seuraavasti: Joka toinen kerta, tiistaisin 12.2., 12.3., 9.4. ja 7.5., suunnitellaan ja valmistellaan kesän viljelyksiä käytännössä, esimerkiksi esikasvatetaan taimia Botanialla.
Tiistaisin 29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5. kokoontuu opintopiiri, jossa luetaan kiinnostavia kirjoja ja jaetaan tietoja ja taitoja erilaisista viljelyasioista.

Opintopiirissä käsitellään mm. seuraavia aiheita:
*käytännön puutarhatyöt: maanparannus, kumppanuuskasvit, esikasvatus, viherlannoitus… *Maailman tila 2011: Kuinka maailma ruokitaan -kirja
*Villiyrtit ja yrttien säilöntä – opintoretki kaupungin alueella

Keväällä järjestetään lisäksi yleisötilaisuus kaupunkiviljelystä ja suunnitellaan Joensuun satokarttaa.

Tervetuloa mukaan!

Kaupunkityöpajan satoa Liikkeelle!-seminaarista

Ympäristöfoorumin Liikkeelle!-seminaarissa jakauduttiin alustusten jälkeen viiteen työpajaan suunnittelemaan osallistujia kiinnostavaa ympäristötoimintaa. Kaupunkityöpajassa oltiin innoissaan erityisesti kaupunkiviljelystä, kaavavaikuttamisesta ja liikennekysymyksistä, ja kiinnostusta oli myös paikallistason ilmastotoimintaan sekä lähidemokratiaan ja vastatiedon tuottamiseen. Kaikista kiinnostuksen kohteista ei kuitenkaan ehditty puhua. Keskustelu kaupunkiviljelystä rönsyili ja tuotti monia konkreettisia ideoita, ja muiden aiheiden käsittely jäi vähemmälle.

Kaupunkiviljely jatkuu tulevana kesänä kaupunginkirjaston takapihan näytepuutarhassa, joka perustetaan kesäkuun puolessavälissä. Tulossa on myös tietopaketti sissiviljelystä, eli hyöty- ja koristekasvien kasvattamisesta kaupungin joutomailla, ja vapaassa käytössä olevista sissiviljelmistä on tarkoitus koota nettikartta. Lisäksi keskustelussa nousi esiin monia mahdollisia viljelypaikkoja, kuten tyhjiä tontteja, yliopiston piha ja yliopistorakennusten katot, vanhustentalojen pihat ja kaupungin puistot. Joukko Ellin opiskelija-asunnoissa asuvia suunnittelee ehdottavansa hedelmäpuiden ja marjapensaiden istuttamista opiskelija-asuntoloiden pihoille. Ympäristöfoorumin blogiin on tulossa perusteellisempi kirjoitus kaupunkiviljelystä, ja keväällä saatetaan järjestää vielä erillinen tapaaminen aiheesta, kun toimintaideoita on niin paljon.

Kaavoituksen osalta työpajassa ehdittiin sivuta vain Kanavarannan kerrostalosuunnitelmia ja keskustella keskusta-alueen silloista. Itä- ja Länsisiltaa koskevat suunnitelmat herättivät ihmetystä, vastalauseita ja toimintaideoita – siltoja ei ollakaan tekeillä olevassa keskustan osayleiskaavassa muuttamassa joukko- ja kevyenliikenteen käyttöön, kuten aiemmin on annettu ymmärtää. Osayleiskaavaprosessiin ja erityisesti siinä suojeltaviin rakennuksiin liittyen ideoitiin myös tutustumiskävelyä.

Ennen kuin työpajalta loppui aika, ehdittiin vielä haaveilla kriittinen massa -pyöräilykulkueen järjestämisestä ja pyöräilyn ongelmapaikkoja kartoittavasta kaupunkitarkastelusta. Pyöräilytoiminnan suunnittelu jatkuu lauantaina 5.5. klo 12-17 Väen talolla (Jokikatu 8) järjestettävällä pyöränhuoltopajalla.

Kaikkiin työpajassa esiin nousseisiin ajatuksiin on kuka tahansa blogin lukija tietysti vapaa tarttumaan ja viemään niitä eteenpäin. Muita innokkaita voi huudella mukaan esimerkiksi Ympäristöfoorumin Facebook-ryhmässä, ja täällä blogissa voi tiedottaa suunnitelmien etenemisestä. Yksi mahdollisuus kohdata muita kiinnostuneita on myös Savo-Karjalan luontopiirin parillisten viikkojen maanantaina klo 18 Jokelassa järjestämä Ampiaispesä.