Posts Tagged ‘kaupunkiympäristö’

10 syytä Torikadun puutalokorttelin suojelemiseksi

  • listan kokosi: Tuomo Lindholm
  • linkit: Juhana Venäläinen

1. Tulevillakin sukupolvilla on oikeus elää ympäristössä, jossa eri aikakausien rakennukset kertovat menneistä ajoista ja entisaikojen elämästä. Rakennusten säästäminen on myös kunnioituksen osoitus kaupungin rakentaneiden sukupolvien työlle.

2. Oman kaupungin historian tunteminen ja kunnioitus on edellytys terveelle alueelliselle itsetunnolle, jota ilman meillä ei ole rohkeutta menestyä myös tulevaisuudessa.

3. Koko korttelin läpäisevä puutalokokonaisuus joen ja rantapuiston reunalla on ainutlaatuinen Joensuussa ja harvinainen koko Itä-Suomessa, jossa vanhaa ei ole juuri säästelty.

4. Torikadun vanhin talo on rakennettu 1860 ja Joensuu perustettu 1848, joten se on lähes yhtä vanha kuin koko kaupunki.

5. Kortteli 48 voisi olla puutaloista muodostuvan Joensuun vanhankaupungin ydinosa ja merkittävä vetonaula matkailijoille. Taitokorttelin menestys antaa viitteitä laajemman puutalokokonaisuuden mahdollisuuksista.

6. Kaupunkikuvan historiallinen kerrostuneisuus on merkittävä tekijä asukkaiden viihtyisyyden lisäämisessä. Viihtyvät asukkaat ovat myös kotikaupunkiinsa sitoutuneita asukkaita.

7. Monenikäisistä ja -tyyppisistä rakennuksista muodostuva kaupunkitila mahdollistaa monipuolisemmin erilaista toimintaa kuin monotoninen liike- ja asuintiloiksi jaettu betonikuutioiden kaupunkitila.

8. Rakennusten kunnostus voidaan toteuttaa merkittävästi arvioitua edullisemmin sovittamalla niihin vaatimattomampiinkin puitteisiin tyytyvää toimintaa ja hyödyntämällä rakennuksiin kiintyneitä kaupunkilaisia talkootyövoimana. Kunnostustalkoot edistäisivät myös uutta yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista koheesiota ja voisivat maksaa kunnostus investoinnin takaisin säästyneinä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon menoina.

9. Kunnostukseen käytettävät rahat jakautuvat usealle vuodelle muiden investointien tavoin eikä niitä siksi voi rinnastaa kaupungin vuosittaisiin kuluihin. Niiden voidaan myös laskea maksavansa itsensä takaisin sovittamalla rakennuksiin rinnan kuluja säästävää syrjäytymistä ennaltaehkäisevää kansalaistoimintaa, Taitokorttelin tyyppistä liiketoimintaa ja näiden kanssa yhteensopivaa sosiaalisia innovaatiota tuottavaa toimintaa esimerkiksi yhteistyössä yliopiston kanssa.

10. Ollakseen oikea kaupunki Joensuun on viimein nähtävä keskusta-alue muunakin kuin ostoskeskuksena ja työssäkäyntialueena. Se on ihmisten koti, mutta myös kaupungin fasadi, jota ihmiset ajattelevat Joensuusta puhuttaessa. Haluammeko Joensuusta puhuttaessa ihmisten näkevän mielessään harmaiden elementtikerrostalojen parakkikylän, jossa skinheadit rellestävät, vai puurakentamisen ja modernismin rinnakkaiselon kaupungin? – kaupungin, jossa rantapuistosta aukeaa eheä historiaa huokuvien puutalojen alue, ja kaupungin, jossa vanhoista rakennuksista löytyy Jokela mukaan lukien useita sen kaltaisia valtakunnallisesti tunnettuja ja ihmisten rakastamia kohtaamisen, tekemisen ja luovuuden tiloja.

Lisää keskustelua aiheesta:

Puutalokorttelia puolustava facebook -sivu:
https://www.facebook.com/JoensuunPuutalokortteliSuojeltava?fref=ts

Eräs keskusteluketju tästä dokumentista:
https://www.facebook.com/tulindho/posts/135128396636362?comment_id=241728&notif_t=share_comment

Selvityksiä, raportteja, aloitteita, päätöksiä:

Kuntalaisaloite Torikatu 10:n kunnostamisesta ja käyttöönotosta

Taustamateriaali: https://dl.dropbox.com/u/4808868/Uusi%20kulma%20Taustamateriaalia%20kuntalaisaloitteiseen%2011.5.2009.pdf

Vastaus kuntalalaisaloitteeseen, KH 10.5.2010: http://kuntatoimisto.jns.fi:8080/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=2&docid=4b485c305c37333437333337392e646f63&elin=KH&lis=0&pykno=283&pvm=10.5.2010+15%3A00%3A00

”Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö” -hankkeen raportit:
http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=d672efbb-219f-4214-ab0a-0bea45ff76a8&groupId=325583&p_l_id=330131

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/47263/C61.pdf?sequence=1

Joensuun Popmuusikoiden ”Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen” -hankkeen raportti:
http://www.popmuusikot.fi/docs/popkulttuuria_joensuussa.pdf

Kaksi kamppailua

teksti: Tuomo Lindholm
kuvat: kaapattu netistä

Joensuun kunnallispolitiikka on nostanut kaksi urbaaniin ympäristöön liittyvää kysymystä tapetille. Kumpikin kysymys on ollut esillä jo pitkään, mutta kunnallisvaalit ja keskustan kaavoitusprosessi ovat nostaneet ne nyt ajankohtaisemmiksi kuin koskaan.

Puutalot purku-uhan alla

Ensimmäinen ja akuutimpi kamppailun aihe on Torikadun puutalokorttelin vanhat rakennukset, joiden suojelumerkkinän poistamista kaupunkisuunnittelulautakunta esitti viime viikolla. Pohjaesityksestä poiketen suojelumerkinnän purkaminen tuli kokouksen asialistalle ilmeisesti sosiaalidemokraattien kulttuuriperintövihamielisen masinoinnin seurauksena. Valitettavasti demareiden esitys sai kannatusta myös muista puolueista, mikä johti merkinnän poistamiseen äänin 6-2.

Puutalokorttelia puolustava facebook -ryhmä on lyhyessä ajassa saanut satoja faneja

Esityksen teki demareiden Tapio Laakkonen ja  sitä kannattivat keskustan Mauri Ahvalo,  demarit Mari Mäkisalo, Leena Puhakka, Seppo Eskelinen  ja vasemmiston Petteri Tahvanainen. Pohjaehdotusta kannattivat Maija Kakriainen ja Marjo Hämäläinen. Lisäksi Väinö Hyttinen jätti äänestämättä ja Marjo Hämäläinen jätti asiaan vielä eriävän mielipiteen. Erikoista tilanteessa on se, että suojelumerkinnän poistaminen nousi kokoukseen esityslistan ulkopuolelta ja se että suojelumerkinnän poistamisen puolesta äänestäneet Tahvanainen ja Ahvalo vastasivat vain kuukausi sitten YLE:n vaalikoneessa, että: “historia on hetkellistä taloudellista hyötyä arvokkaampi asia”. Onneksi lautakunta kuitenkin päätti pitää Jokelan suojelumerkinnän paikallaan vastoin pohjaesitystä.

Peli ei kuitenkaan ole menetetty! Kaavaluonnoksesta äänestetään vielä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Nyt on tärkeää ottaa yhteyttä valtuutettuihin suojelumerkinnän palauttamiseksi. Sosiaalisessa mediassa on muutamissa kommenteissa esitetty Torikatu 10 ja 12 suojelu vaihtoehtona Jokelan suojelulla. Näin ei kuitenkaan ole. Joensuussa on niin vähän vanhaa rakennuskantaa jäljellä, ettei ole kohtuutonta vaatia kaikkien arvokkaiden kohteiden suojelua. Viihtyisä ja historiallisesti kerrostunut kaupunkitila tarjoaa myös liiketoiminnalle otolliset edellytykset, lisää asukkaiden sitoutumista ja siten rakennussuojelu maksaa itsensä pitkällä tähtäimellä takaisin. Vähintä mitä voit tehdä on tykätä Joensuun puutalokortteli suojeltava facebook -sivusta.

Pyöräilyn läpimurto kunnallisvaaleissa

Vaalikonedata on paljastanut uuden valtuuston olevan entistä pyöräilymyönteisempi. Enemmistö uusista valtuutetuista kannatti YLE:n vaalikoneessa pyöräilyn edistämistä vaikka autoilun kustannuksella. Joensuu² -blogissa eritellään tuloksia perusteellisesti. Poliitikot tarvitsevatkin nyt meidän kansalaisten tukea pysyäkseen vaaleja edeltäneissä kannoissaan. Pyöräilyinfran parantamisen unohtuminen tai hautautuminen vaikkapa jonkin idioottimaisen toriparkkihankkeen alle olisi erittäin surullista, sillä Joensuussa pyöräillään toiseksi eniten koko Suomessa.

Vaikuttamisen paikkoja ympäristöystävällisten liikkumismuotojen ja erityisesti pyöräilyn edistämiseksi on esim. yleisötilaisuus kaavasuunnitelmista keskiviikkona 7.11. klo 18.00 Carelicumin auditoriossa. Osallistumismahdollisuuksista kaupunki tiedottaa teknisen viraston sivuilla. Kaupungilla on myös oma hanke pyöräilyn edistämiseksi. Hankkeeseen voi tutustua sen facebook -sivulla.

Alain Minguetin käynnistämä pyöräilijöiden kokemuksia kartoittava avoin digikartta

Pyöräilyteeman ympärille on kehkeytynyt myös monenlaista melko spontaania kansalaistoimintaa. Tuore valtuutettu Alain Minguet (vihr.) mm. käynnisti pyöräilijöiden kokemuksia kartoittavan googlemaps projektin. Väen Talolla puolestaan on jo pitkin syksyä järjestetty pyöräpajoja, joissa fillareita huolletaan porukalla työkaluja ja osaamista jakaen. Asialle omistautuneimpaan pyöräilyaktivistien etujoukkoon voi liittyä liittymällä facebook ryhmään Joensuu – pyöräilykaupunki.

Sinäkin voit lähteä mukaan pelastamaan puutaloja ja parantamaan pyöräilyn edellytyksiä. Voit osallistua spontaaniin toimintaan, ottaa itsenäisesti yhteyttä päättäjiin, osallistua netissä ja sosiaalisessa mediassa tai tulla mukaan vaikuttamaan kansalaisjärjestöihin ja liikkeisiin. Ainakin Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri ja Kohtuus -liike sekä Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys JSLY ovat osallistuneet aktiivisesti Joensuun kaupunkiympäristöstä käytävään keskusteluun ja vaikuttaneet mm. kaavaprosessiin omilla lausunnoillaan. Nyt on aika toimia yhdessä Joensuun vapauttamiseksi yksityisautoilijoiden ja betonikuutiogryndereiden ikeestä asukkaitaan ja ympäristöä kunnioittavaksi kestäväksi kaupungiksi.

lähteet:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 1.11.2012
http://kuntatoimisto.jns.fi:8080  -> KAUPSUULK:1.11.2012 17:00 pöytäkirja

Joensuu² -blogi
http://joensuu2.tumblr.com/post/35013297778/rakennussuojelusta
http://joensuu2.tumblr.com/post/34990138795/voitto-pyorapuolueelle

Joensuun kaupungin kaavoitus
http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-tekniset/rakentaminen/kaavatkuulutukset.htx