Posts Tagged ‘koulutus’

Permakulttuurikoulutus Kolilla

Kurssille on vielä joitakin paikkoja vapaana!
 
Permaculture design course – permakulttuurikurssi Kolin Mattilassa
 
Aika: 2.-12.9.2012
Paikka: Mattilan perinnetila, Kolin kansallispuisto
Hinta: 790 € (sis. opetuksen, kurssimateriaalin, majoituksen ja ruokailut Mattilan tilalla)
Kouluttaja: George Sobol, opetuskielenä englanti
Ilmoittautuminen 10.8.2012 mennessä p. 045-8797999 tai et@elontila.fi. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuneista peruutuksista ilman pätevää syytä veloitetaan koko osallistumismaksu. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 ensimmäistä ilmoittautunutta.
 
Kurssilla perehdytään permakulttuurin etiikkaan, periaatteisiin ja suunnitteluprosessiin kestävämmän yhteisön ja kestävämmän elämäntavan rakentamiseksi. Suunnitteluprosessissa käydään läpi niitä tekniikoita ja työkaluja, joilla kohennamme maaperän ja veden elinvoimaisuutta ja lisäämme ympäristön monimuotoisuutta. Kurssi koostuu luennoista, keskusteluista, ryhmätöistä, käytännön maastoharjoituksista, video- ja DVD –esityksistä ja vierailukäynneistä. Opetuskielenä on englanti. Kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita permakulttuurista, kestävämmästä elämäntavasta ja  tulevaisuudesta, luonnonmukaisesta viljelystä ja uskovat, että meidän tulee löytää tapoja, joilla huolehdimme itsestämme, toisistamme ja kotiplaneetastamme. Kurssi soveltuu ympäristöalan ammattilaisille ja opiskelijoille, arkkitehdeille, maisema-arkkitehdeille, luonnonmukaisesta viljelystä kiinnostuneille, hortonomeille, biologeille, kasvattajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.
 
Kurssi antaa valmiudet
 
+ havainnoida luonnon rakennetta ja periaatteita ja soveltaa niitä arjen käytäntöihin
+  hyödyntää permakulttuurin etiikkaa, periaatteita ja suunnittelutyökaluja kestävämpien rakenteiden, yhteisöjen ja systeemien luomiseen
+ ymmärtää maaperästä ja vedestä huolehtimisen merkityksen
+ käyttää permakulttuuria oman kestävämmän elämäntavan rakentamiseen
+ ymmärtää, kuinka permakulttuurisuunnittelua voidaan soveltaa viljelyyn, puutarhoihin, energiakysymyksiin, rakentamiseen, ympäristösuunniteluun ja yhteisöihin
 
Permakulttuurikurssi on 72 tuntia kestävä full design –kurssi ja sen  läpikäyneet saavat kansainvälisesti arvostetun ”Certificate in Permaculture Design” –diplomin. Kurssi antaa pohjan valmistua permakulttuurisuunnittelijaksi tai kouluttajaksi.
 
Kurssin kouluttaja George Sobol on toiminut permakulttuurikouluttajana jo vuodesta 1989. Hän on toiminut Permaculture Association –järjestön  puheenjohtajana Englannissa useita vuosia ja tällä hetkellä hän  koordinoi  permakulttuuriprojektia permakulttuurikoulutusten ja kouluttajakoulutusten edistämiseksi.
 
Kurssin järjestää
 
Elontila (ET) Ay, Ylä-Kolintie 12 B (Mattilan tila)
83960 Koli
email: et@elontila.fi, p. 045-8797999, http://www.elontila.fi
 
yhteistyössä Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision kanssa


Elontila (ET) Ay
Ylä-Kolintie 12 B, 83960 Koli
p. 045-8797999, et@elontila.fi
http://www.elontila.fi, http://www.facebook.com/Elontila

Mainokset

Globaalia ympäristökasvatusta -koulutus 2.4.

  • Mitä tarkoittaa ekologinen velka?
  • Miten voin keskustella nuorten kanssa ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta?
  • Mitä on kehitys?
  • Mitkä ovat oikeudenmukaisesti ja kestävästi toimivan taloudellisen vaihdon periaatteet ja nuoren mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan?

Koulutus Joensuussa ma 2.4. klo 13-16, Tulliportinkatu 1. 

Maan ystävät ry on tuottanut monipuolisen materiaalipaketin tukemaan ammattikasvattajien ympäristö- ja globaalikasvatustyötä. Materiaalit koostuvat ekologisen velan eri teemojen aihepiirejä käsittelevistä diasarjoista, syventävistä taustamateriaaleista, video- ja kuvapankista, toiminnallisista menetelmistä, globaalin Etelän tarinoista ja artikkeleista sekä linkki- ja lähdekirjastosta. Teemat ovat ympäristöoikeudenmukaisuus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, kylässä kehitysmaissa – kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä sekä kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen. Koulutuksissa perehdytään Ekologisen velan teemoihin ja hankkeen materiaaleihin. Paikkakunnasta riippuen koulutuksessa on mukana myös yhteistyökumppaneita.

Materiaalit löytyvät täältä: www.maanystavat.fi/ekologinenvelka/materiaalit.html

Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki 13-19 vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevät/alalle opiskelevat, kuten opettajat, kuntien, kirkon ja järjestöjen nuorisotyöntekijät, ympäristö- ja globaalikasvattajat ja muut teemoista kiinnostuneet.  Mikäli omalla paikkakunnallasi ei järjestetä koulutusta mutta toivoisitte sellaisen saavanne, ottakaa yhteyttä! Tarjoamme myös omia koulutuksia kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuoristotyöntekijöille.

Koulutus on ilmainen!

Ilmottautumiset ja yhteydenotot:
Riika Huitti-Malka
Hankekoordinaattori
Maan ystävät ry
puh. 045-8983552
riika.huitti-malka@maanystavat.fi

Lisätietoa hankkeesta:
“Globaalia ympärstökasvatusta – ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita” -hankkeen  tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ekologisesta velasta, ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja vastuullisesta kuluttajuudesta, sekä edistää tasa-arvoisempaa vuorovaikutusta globaalin Etelän ja teollisen Pohjoisen välillä. Hankeen toimintamuotoja ovat kouluvierailut, ammattikasvattajien koulutus ja tiedotus. Hanke on yksivuotinen ja toteutetaan ajalla elokuu 2011 – toukokuu 2012 Ulkoministeriön kehityskasvatushanke -tuella. Hanketta  koordinoi Maan ystävät ry. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat  Uusi Tuuli ry, Luonto-Liitto ry, Emmaus Aurinkotehdas ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Lisätietoa teemoista:
1. Ympäristöoikeudenmukaisuus
Ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista oikeutta hyvään elinympäristöön ja riittäviin elämisen perusedellytyksiin, kuten ruokaan, puhtaaseen veteen, asumiseen ja energiaan. Tähän liittyy myös oikeus päättää omaan elinympäristöön liittyvistä asioista. Teemaa avataan monipuolisten tapausesimerkkien avulla. Nuoret saavat eväitä ymmärtää elämäntapamme vaikutuksia kehitysmaiden ihmisten elämään ja elinympäristöihin.

2. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
Ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävien toimien on oltava oikeudenmukaisia ja niiden avulla on turvattava myös maapallon köyhien ihmisryhmien elämän mahdollisuudet. Teema syventää ilmastokeskustelua ja antaa nuorille eväitä ymmärtää ongelmaa globaalista perspektiivistä ja sen vaikutuksia globaalin Etelän ihmisten elämään.

3. Kylässä kehitysmaassa – Kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä
Kehitys ja köyhyyden vähentäminen eivät ole sama asia. Kehitys taloudellisen kasvun ja modernisaation mielessä on aiheuttanut usein haitallisia seurauksia ihmisten elämälle ja ympäristölle. Hyvä, onnellinen ja ympäristön kannalta kestävä elämä ei tarkoita mahdollisimman korkeaa kulutuksen ja tuotannon tasoa. Teeman käsittelyssä on tarkoitus purkaa yksipuolisia kehitysmaakäsityksiä ja antaa nuorille eväitä pohtia onnellisen ja ekologisesti kestävän elämäntavan aineksia.

4. Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen
Miten ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa kulutustottumuksiimme? Kulutuksen vähentäminen Pohjoisessa on vaikuttavin tapa lisätä maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta globaalissa Etelässä. Kulutusta pitää pyrkiä suuntaamaan yhä enemmän esimerkiksi paikallisiin tuotteisiin sekä luomu- ja reilun kaupan tuotteisiin. Teeman tavoitteena on valottaa kulutuskulttuurimme yhteiskunnallista taustaa ja kestämättömyyttä sekä antaa nuorille ideoita ekologisesti kestävämmän ja globaalisti oikeudenmukaisemman elämäntavan rakentamiseksi.