Posts Tagged ‘ympäristöjärjestöt’

Pohjois-Karjalaan halutaan yli 60 uutta luonnonsuojelualuetta

Ympäristöjärjestöt esittävät lisää suojelua valtion maille ja vaativat hakkuiden jäädyttämistä esittämillään alueilla.

WWF Suomen, Luonto-Liiton, Suomen Luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Birdlife Suomen laatima esitys luovutettiin tänään Metsähallitukselle ja Ympäristöministeriölle, joita suojeluun sitoo hallitusohjelman kirjaus 20 000 hehtaarin lisäsuojelusta. Järjestöjen esitys sisältää kuitenkin pääosin vapaaehtoisvoimin maastokartoituksilla ja muista lähteistä rajattuja alueita yli 150 000 hehtaaria ja palvelee siten myös myöhemmin tulossa olevia suojeluprosesseja.
Esityksen laatiminen on ollut järjestöille valtava urakka. Esitetyt alueet on rajattu ja kartoittettu maastokäyntien, ilmakuvien ja muiden lähteiden pohjalta. Alueiden rajauksia voi tarkastella Googel Earthilla. Esitykseen voi taas tutustua tarkemmin mm. WWF Suomen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton nettisivuilla ja Kansallisomaisuus Turvaan -raporttia lukemalla.

Pohjois-Karjalassakin on uurastettu esityksen eteen vapaaehtoisvoimin

Ympäristöjärjestöjen valtion maiden suojeluesityspaketin noin 500:sta kohteesta yli 60 sijaitsee Pohjois-Karjalassa. Täälläkin paikalliset vapaaehtoiset osallistuivat paketin valmisteluun mm. inventoimalla Piilosensärkän alueen Lieksassa syyskuussa. Pääosin voimaperäisesti hoidettujen harjujen kangasmetsien joukosta saatiin rajattua alue, jossa ojittamatomat suot ja pienvedet yhdessä vanhempien ja monimuotoisempien metsäsirpaleiden kanssa muodostivat suojelun kannalta järkevän kokonaisuuden.

Luonnonsuojelualueiden merkitys on suuri myös paikallisen luontomatkailun kannalta. Piilosensärkänkin suojelu palvelisi sen läpi kulkevan Karhunpolun kävijöitä. Ilman suojelua yläpuolella olevien kuvien retkeilymaisemat saattavat muuttua suojeluesitysalueen ulkopuolelta samaisen Karhunpolun varrelta inventoijien löytämän seuraavan Metsähallituksen tuottaman maiseman kaltaiseksi.